ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ERS)

Η δημοσίευση ενδιαφέροντος περιστατικού στο περιοδικό <<BREATH>> της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, διακρίθηκε ως η καλύτερη παρουσίαση για το έτος 2016 !!!

Dear Dr Chaini,

I am contacting you as your case report article “Chest radiograph of an asymptomatic man” (http://breathe.ersjournals.com/content/12/3/267) has been selected by the Chief editor, Renata Riha, as the winner of the case report competition for 2016.