Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπως

του βρογχικού άσθματος

της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.

Η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο (σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τύποι σπιρομέτρων).Το σπιρόμετρο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα το ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος,όπως δείχνει και η φωτογραφία,εισπνέει και εκπνέει με δύναμη.

Χρειάζεται όμως καλή συνεργασία από τον εξεταζόμενο (όσο μπορεί πιο βαθιά εισπνοή κι αμέσως μετά μέγιστη -απότομη και παρατεταμένη εκπνοή)για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Στο σχήμα 1 είναι η σπιρομέτρηση ενός νεαρού 20 ετών,υγιούς.

Γίνεται μέτρηση του εισπνεόμενου και εκπνεόμενου όγκου αέρα σε συνάρτηση με το χρόνο.Ανάλογα τα αποτελέσματα,είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,αν ο εξεταζόμενος έχει φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία ή αν υπάρχει απόφραξη ή περιορισμός.Οι τιμές τις οποίες μπορούμε να αξιολογήσουμε με μία ματιά είναι:

ο όγκος αέρα που εκπνέεται βίαια το πρώτο δευτερόλεπτο:FEV1
ο ολικός βίαια εκπνεόμενος όγκος:FVC
η σχέση μεταξύ τους:FEV1/FVC
η μέγιστη ροή ή αιχμή ροής:PEF
η μέγιστη μεσοεκπνευστική ροή:MMEF25-75%
Οι τιμές που λαμβάνονται με τη σπιρομέτρηση εκφράζονται σε ποσοστό συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές για το συγκεκριμένο άτομο που εξετάζεται (ανάλογα το φύλο,ηλικία,ύψος και βάρος σώματος).
Σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή

Πρόκειται για την ίδια εξέταση η οποία όμως επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και αφού προηγουμένως έχουμε χορηγήσει στον εξεταζόμενο βρογχοδιαστολή (συνήθως 2 εισπνοές με β2-διεγέρτη “aerolin”).Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να δούμε αν ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται στη βρογχοδιαστολή,αν δηλαδή η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών έχει θετική επίδραση.

Καμπύλη ροής – όγκου

Είναι η γραφική παράσταση της σπιρομέτρησης (σχήμα 2).Με πράσινο είναι η καμπύλη πριν τη βρογχοδιαστολή και με κόκκινο η καμπύλη μετά από αυτή.

σχήμα 2 (πρόκειται για τη καμπύλη ροής-όγκου του ίδιου ατόμου)

Νίκος Δ. Χαϊνης,Πνευμονολόγος