Ομιλία στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών

Μετά τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες για την ΧΑΠ, ομιλία με θέμα: “Διαχείριση καθημερινών κλινικών περιστατικών”