Κοκκιοκυτταρικός όγκος βρόγχου

ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ (GRANULAR CELL TUMOUR) ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ
Εργασία η οποία παρουσιάσθηκε στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ (GRANULAR CELL TUMOUR) ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ :ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗ, ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ & ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Ν.Χαϊνης (1) , Α.Δούντσης(2), Κ.Βασιλικός (3), Ε.Καραγιάννη (4), Δ.Νάκος (5), Τ.Νταχάμπρε(6)1-Πνευμονολόγος 2,3,6- Θωρακοχειρουργοί, 4,5- ΠαθολογοανατόμοιΙατρικό Κέντρο Αθηνών

Νίκος Δ. Χαϊνης,Πνευμονολόγος