Οδηγίες προς τους ασθενείς :

SPIROMETRO

Ιατρείο :

Το ιατρείο ασχολείται με τους παρακάτω τομείς :

 • Βρογχικό ‘Ασθμα
 • ΧΑΠ ( Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια )
 • Διάγνωση – Παρακολούθηση ασθενών με σύνδρομο Άπνοιας
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Βρογχοσκόπηση (διαγνωστική-επεμβατική). Παρακέντηση θώρακος (*οι δύο αυτές επεμβάσεις γίνονται μόνο στο Νοσοκομείο)

Εργαστηριακές εξετάσεις :

♦ Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής :

 • Σπιρομέτρηση απλή και μετά από βρογχοδιαστολή
 • Καμπύλη ροής – όγκου
 • Στατικοί – Δυναμικοί όγκοι
 • Αντιστάσεις αεραγωγών
 • Διαχυτική ικανότης πνευμόνων
Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών