Οδηγίες προς τους ασθενείς :

 

SPIROMETRO

Ιατρείο :

Το ιατρείο ασχολείται με τους παρακάτω τομείς :

 • Ιατρείο βρογχικού άσθματος
 • Παρακολούθηση ασθενών με ΧΑΠ ( Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια )
 • Διάγνωση – Παρακολούθηση ασθενών με απνοϊκό σύνδρομο
 • Ιατρείο διακοπής καπνίσματος
 • Προεγχειρητικός έλεγχος ασθενών
 • Διαγνωστική βρογχοσκόπηση
 • Επεμβατική βρογχοσκόπηση ( Laser, Διαθερμία )
 • Διαγνωστική – εκκενωτική παρακέντηση θώρακος

 

Εργαστηριακές εξετάσεις :

1. Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής :

 • Σπιρομέτρηση απλή και μετά από βρογχοδιαστολή
 • Καμπύλη ροής – όγκου
 • Στατικοί – Δυναμικοί όγκοι
 • Αντιστάσεις αεραγωγών
2. Διαχυτική ικανότης πνευμόνων

 

 

 

5. Έλεγχος αλλεργίας (αλλεργικά δερματικά test, έλεγχος ανοσοσφαιρινών Ε- RAST ), κατόπιν συννενοήσεως.

 

6. Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών

 

 7. πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου