Τεστ βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα

FAGERSTROM : τεστ εκτίμησης του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη