Τεστ βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα

FAGERSTROM : τεστ εκτίμησης του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη

Συμπληρώστε το τεστ που παρατίθεται  & αναγνώστε το αποτέλεσμα :

0-2: Καπνίζετε περιστασιακά. 
3-4: Έχετε μία ελαφριά εξάρτηση. 
5-6: Είστε μετρίως εξαρτημένοι. 
7-10: Είστε επιρρεπής σε μια πολύ ισχυρή εξάρτηση από το κάπνισμα.