Ασφάλεια & χρησιμότητα της βρογχοσκόπησης στους υπερήλικες ασθενείς

Εργασία η οποία παρουσιάσθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ν.Δ.Χαϊνης, Ε.Θεοδωρόπουλος, Κ.Κατής, Α.Βερυκάκη, Ε.Ζαχαριάδης, Η.Ιγγλέζος Μ.Αγγελίδου, Ξ.Τσιαφάκη, Ν.Καραγιαννίδης, Φ.Παλαμίδας, Β.Χανδρινός, Π.Ζιωτόπουλος και Φ.Αποστολοπούλου.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.Α.

Α`,Β`,Γ`Πνευμονολογικά τμήματα – Βρογχολογικό εργαστήριο

Με σκοπό να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η χρησιμότητα της ινοβρογχοσκόπησης στους υπερήλικες ασθενείς ,μελετήθηκαν τα αρχεία του βρογχολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου μας από 1/1/1991 μέχρι 30/7/1997 και προέκυψαν τα εξής :επί συνόλου , 7542 βρογχοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 10 συνολικά βρογχοσκόπους (με διαφορετική εμπειρία ο καθένας ), οι 368 (4,78%) ασθενείς ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών. Από αυτούς οι 307 άνδρες (83.42%) και 61 γυναίκες (16.58%), με μέσο όρο ηλικίας 86 έτη (80-99ετών). Ενδειξη βρογχοσκόπησης αποτέλεσαν κυρίως η αιμόπτυση ,η παθολογική α/α θώρακα, ο βήχας και το θωρακικό άλγος.

Από τους 368 υπερήλικες ασθενείς που βρογχοσκοπήθηκαν , διάγνωση τέθηκε σε 143 (38.85%) .

Αναλυτικά: Βρογχογενές καρκίνωμα διαγνώσθηκε σε 133 ασθενείς ( 93%) .Μικροκυτταρικό 25 (18,80%) . Μη μικροκυτταρικό 108 (81,20%) [πλακώδες 40 (37,03%) , αδενoκαρκίνωμα 17 (15,75%) μεγαλοκυτταρικό 13 (12,03%) , αδιαφοροπίητο 37 (34,26%) , και 1 βρογχοκυψελιδικό (0,93%)]

Σε 10 ασθενείς (7%) διαγνώσθηκαν άλλες παθήσεις [7 TBC ,1 σαρκοείδωση , 1 πνευμονική ίνωση και 1 πνευμονία].Η διάγνωση έγινε με βιοψία βρόγχου, βρογχικές εκκρίσεις, ψήκτρα, μεταβρογχοσκοπικά πτύελα και καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων .Σημειώνεται ότι από το σύνολο των υπερηλίκων ασθενών ,αρνητική α/α θώρακα είχαν μόνο 8 ασθενείς (2,17%) και μόνο

σε ένα (12,5%) από αυτούς , τέθηκε διάγνωση.

Η βρογχοσκόπηση έγινε καλά ανεκτή από το σύνολο σχεδόν των ασθενών . Διακοπή χρειάσθηκε να γίνει μόνο σε 3 ασθενείς (0,81%) . Στον ένα λόγω κακής συνεργασίας και στους άλλους δύο γιατί παρουσίασαν υποξυγοναιμία και κρίση αρτηριακής υπέρτασης αντίστοιχα που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς .

Λαμβάνοντας υπ` όψιν , την ηλικία ,τον μεγάλο αριθμό των βρογχοσκόπων και το υψηλό ποσοστό διαγνώσεων , μπορούμε συμπερασματικά να πούμε ότι η ινοβρογχοσκόπηση αποτελεί μία ασφαλή και αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδο .

Νίκος Δ. Χαϊνης, Πνευμονολόγος